Om stiftelsen 

Opprettet i henhold til Tove Kingrens testament av 02.06.92.


Stiftelsens navn er Tove Kingrens Sámi Duodji stiftelse og ble stiftet 16.12.2010.


Stiftelsens grunnkapital er på kr 6 151 110 og mesteparten av avkastningen skal deles ut som et stipend.


Stiftelsens formål er å gi økonomisk bistand i form av et stipend til samisktalende ungdom mellom 18 og 30 år, som studerer og utøver sámi duodji.

Les mer om kriteriene for stipendet under punktet vedtekter.


Styret

Stilftelsen har et styre bestående av 3 representanter:


Styreleder, Gry Spein.

Tlf. +47 97179097, mail: gry.spein@mtmu.no


Styremedlem, Inger Anita Smuk.

Tlf. +47 91543934
Postadresse:


Tove Kingrens Sámi duodji stiftelse

v/Tore Turi

FREDA Autorisert regnskapskontor

Postboks 36

9525 MAZE


Org.nr: 996 415 244