Stipendutlysning 2020


Tove Kingrens Sámi duodji stiftelse utlyser stipend og oppfordrer de som oppfyller vilkårene for stipend, om å skrive en kortfattet søknad til stiftelsen innen 4. desember 2020. Stipendet vil i år tildeles en kvinnelig søker.


Krav til søkeren


  • Søkeren må oppfylle følgende kriterier for å kunne bli tildelt stipend:
  • Være samisktalende
  • Være mellom 18 og 30 år
  • Født i Finnmark fylke
  • Studere sámi duodji
  • Utøve sámi duodji


Følgende må vedlegges søknaden:

  • Kopi av vitnemål som dokumenterer samisk muntlig
  • Kopi av fødselsattest
  • Bekreftelse fra studiested om studieretning som knytter seg til duodji


I søknaden må det også fremgå hva slags duodji du utøver og hvor lenge du har vært utøvende duodjiutøver.

Søknaden skal være kortfattet og ikke på mer enn 2 sider.  Søknadspapirer med vedlegg returneres ikke.

Dersom styret ett eller flere år ikke finner verdige kandidater, skal rentene for det aktuelle år tillegges kapitalen.


Spørsmål om stipendet

Spørsmål om stipendet kan rettes direkte til en av styremedlemmene


Styreleder, Gry Spein.

Tlf. +47 97179097, mail: gry.spein@mtmu.no


Styremedlem, Inger Anita Smuk.

Tlf. +47 91543934Søknaden sendes til:

Tove Kingrens Sámi duodji stiftelse

v/Tore Turi

FREDA Autorisert regnskapskontor

Postboks 36

9525 MAZE


eller på e-post til: tore@freda.no